Strokovni nadzor

Strokovni nadzor nad gradnjo, adaptacijo, rekonstrukcijo zahtevnih in nezahtevnih objektov.

  • vodimo kakovosten in neodvisen nadzor gradnje v skladu s projektno dokumentacijo – strokovno, po veljavnih tehničnih normativih in standardih, po načelu dobrega gospodarja,
  • poskrbimo za optimizacijo gradbenega projekta ter posledično poskrbimo za finančni prihranek pod pogojem, da optimizacija ne vpliva na kvaliteto izvedbe projekta.
  • skrbimo za kakovost izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije, ter koordiniramo dela med izvajalci in podizvajalci,
  • spremljamo potek načrtovane investicije gradnje in o morebitnih spremembah sproti obveščamo investitorja ,
  • skrbimo za nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami,
  • skrbimo za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov,
  • skrbimo, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo in skladno s finančnim in terminskim planom investitorja
  • izvajamo kontrolo obračuna izvedenih del,
  • skrbimo, da izvajalec del vodi predpisano dokumentacijo,
  • pripravimo vso dokumentacijo za tehnični pregled in pridobimo uporabno dovoljenje.

Naša sekundarna dejavnost je trženje kvalitetnih sistemskih gradbenih materialov. Predvsem smo specializirani za dobavo spodaj navedenih.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping